Våre dyktige vaktmestere utfører de fleste mindre vedlikeholdsjobber selv. Det sparer kunden for store beløp. Der det er nødvendig med spesiell kompetanse samarbeider vi med dyktige håndverkere i alle bransjer.

Vi samarbeider godt med håndverkere i alle bransjer, og har faste samarbeidspartnere med faglig tyngde og solid erfaring. Håndverkerne vi henter inn tjenester av har alle mesterbrev og er offentlig godkjente håndverkere.

Firma Bransje
Aarsrud Bygg Tømrer
Alliero Maler
Assemblin Rørlegger
Energima Ventilasjon
Tallberg Elektriker