Små vedlikeholdsoppgaver oppstår fortløpende. Mange oppdrag er for små for maler, snekker eller murerfirmaer. For oss er ingen oppdrag for små.

Vi samarbeider godt med håndverkere i alle bransjer, og har faste samarbeidspartnere med faglig tyngde og solid erfaring. Håndverkerne vi henter inn tjenester av har alle mesterbrev og er offentlig godkjente håndverkere

Vaktmesteren er den som er best kjent med bygget. Laffens drift og vedlikehold har lang erfaring med å rekvirere og legge til rette for alle håndverkere, slik at jobben utføres mest mulig effektivt for kunden.