Drift handler om at bygninger til enhver tid skal være formålstjenlige, vakre og ikke minst varige. Vi sørger for at bygningens installasjoner alltid er fungerende.

I dagens samfunn er bygningene så sammensatte og med så mange integrerte systemer, at det kreves fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet. Våre vaktmestere har tverrfaglig forståelse om alle funksjonene til de tekniske installasjonene.

Ethvert bygg vil by på uforutsette utfordringer. Vi er eksperter på å vurdere, og finne kostnadseffektive løsninger. Ekstern kompetanse innhentes kun ved behov.

Vi vektlegger helse og miljø og fremmer egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget

God byggdrift er lite synlig. Det er først når ting ikke fungerer det blir lagt merke til.