Laffens drift og vedlikehold AS er godkjent som Miljøfyrtårnbedrift.

Framtiden er grønnere og rett fokus på miljø er både lønnsomt og ansvarlig. Laffens drift og vedlikehold AS leverer vaktmestertjenester og ønsker å være nær, tilstede og tilgjengelig. I denne posisjonen er vi en nyttig premissleverandør og sparringspartner for miljøvennlige valg både for styrer og beboere.

Å holde orden i eget hus gir oss troverdighet i møte med våre leverandører, kunder og myndigheter.

De beste og mest miljøvennlige innkjøp, er gjerne de du aldri gjør. Tenk gjenbruk, vedlikehold og reparasjon før bruk og kast.

En skade som aldri skjedde, en brann du ikke slukket, energi du ikke trengte, eller reise du slapp å ta.

Vi har forpliktet oss til å stille krav, vektlegge miljømål og dokumentere fremskrittene. Vi er ikke perfekte, men har forpliktet oss til å bli bedre.

Som miljøfyrtårnbedrift understøttes også vårt øvrige systematiske HMS arbeid som gode og trygge arbeidsplasser, sikker jobb analyser og risikovurderinger.

Vi håper og tror dette verdsettes og gir oss en fordel i møte med nye og eksisterende kunder. Sammen bidrar vi til et grønt skifte og seriøse aktører i markedet.